40 jaar +?

VRAAG: Onderhoud aan portiekflats, spreiden of in 1 keer goed doen?

ANTWOORD: Op basis van onze ervaring met de Torenflat in Zeist is gekeken naar de meerjaren-onderhoudsplanning van 4 woongebouwen met elk 264 eenheden.
Op eigen initiatief van Mens-Zeist, Kremers Aluminium en Frowijn de Roos architecten is een plan ontwikkeld om de exploitatietermijn van deze wooncomplexen met 40 jaar te verlengen. Voor de ‘VAM’-flats zijn 2 scenario’s doorgerekend. 1: een nieuwe gevel, en 2: Instandhouding met minimaal onderhoud. De NCW-berekening toont aan dat scenario 1 economisch voordeliger is, én dat de overlast voor de bewoners bij scenario 1 beduidend lager is. De eigenaar van de complexen is zeer geïnteresseerd…

Facebooklinkedin