Nog 40 jaar erbij ?

http://www.dearchitect.nl/projecten/torenflat-in-zeist-door-frowijn-de-roos-architecten

VRAAG: Slopen is geen optie. Verleng de exploitatietermijn van een woongebouw met minimaal 40 jaar. Renovatie in bewoonde toestand…

ANTWOORD: Dit project is winnaar van de EAAward 2009 in de categorie ‘Energy-efficiency Residential’, door een jaarlijkse vermindering van de CO2 uitstoot met 290.000 kg! 484 woningen aan middengangen op 20 bouwlagen vormden tot voor kort het grootste woongebouw van Europa. De bouwwijze anno 1973 (slecht beton, doorgestortte balkons, te dunne muren) zorgden voor een moeilijk beheersbaar complex. Door een nieuwe omhulling van het geheel met een vliesgevelsysteem geven we niet alleen een bouwfysisch maar ook een esthetisch antwoord. Een uitgekiende engineering en efficiënte bouwlogistiek door het gehele bouwteam heeft de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt.

De dichte donkere en voorheen slecht verlichtte binnengangen en woningentrees zijn per laag verschillend aangepakt, verbeterd en door middel van rookmelders en compartimentering beveiligd tegen brand en rookontwikkeling.