Diensten

Architectonisch ontwerp en bouwtechnische dienstverlening met Archicad (3D BIM software)

Actief op gebied van woningbouw (zowel seriematig als particulier), utiliteitsbouw, herbestemming, renovatie en rijks-en gemeentelijke monumenten

Berekening Milieu Prestatie Gebouw (MPG): per 1-1-2018 verplicht bij de aanvraag Omgevingsvergunning

Onderwijs en docentschap Instituut Gebouwde Omgeving Hogeschool Utrecht

Bemiddeling bij vergunningen en indicatieaanvragen

Bemiddeling bij welstand, monumentenzorg en bestemmingsplannen

Mediation

Bouwkundige opnames en keuringen

Kopersbegeleiding

Advies bedrijfshuisvesting

Energie- en installatie adviezen